WCAG

WCAG - Web Content Accessibility Guidelines - to zestaw wytycznych, które pozwalają budować strony dostępne, czyli takie z których mogą w pełni korzystać również osoby z niepełnosprawnościami, np za pomocą czytników ekranowych. W Polsce realizacja wytycznych WCAG jest wymagana dla stron, tworzonych w projektach lub przez instytucje korzystające z funduszy publicznych. Zasady te określa Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Mamy kilkuletnie doświadczenie w tworzeniu stron spełniających zasady dostępności. Mimo to, w większości projektów w kórych dostępność cyfrowa jest kluczowa, korzystamy z pomocy i wiedzy osób które na codzień posługują się czytnikami ekranowymi i które są specjalistami w zakresie audytów dostępności.

Powiązane projekty: